De online inschrijvingen zijn jammer genoeg afgelopen.
indien u nog wilt deelnemen kan u steeds Theo Reekmans contacteren op het nummer 0475 69 28 01