De inschrjiving voor het Kennisfestival 2019 is gesloten.