Uitschrijven als lid van sv Kadoelen


let op !!!

 

Een uitschrijving is pas een uitschrijving wanneer dit formulier vóór het eind
van het lopend voetbalseizoen wordt ingevuld en opgestuurd.
Daarnaast is een uitschrijving pas definitief als aan
alle financiële verplichtingen is voldaan.
Definitieve goedkeuring geschiedt door het bestuur sv Kadoelen.